GTG plin d.o.o. je postao dio skupine ISTRABENZ PLINI

 

Prodaja i distribucija tehničkih plinova, usluge procesnog inženjeringa,
instaliranje spremnika za tekuće tehničke plinove i instalacije.

Predstavljanje tvrtke

1992 - Osnivanje tvrtke Linde Plin d.o.o. Karlovac / 1996 - Izgradnja moderne punionice za tehničke plinove / 2002 - 10 godina tvrtke Linde plin d.o.o. / 2012 - 20 godina tvrtke Linde Plin d.o.o. / 2014 - Dobivanje certifikata ISO 17020:2012 / 2017 - Preimenovanje tvrtke u GTG plin d.o.o. / 2023 - spajanje sa tvrtkom ISTRABENZ PLINI Bakar

ISTRABENZ PLINI d.o.o. Pristanište podbok 3, Bakar E: info@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 609 200 ISTRABENZ PLINI d.o.o. Kalinovac 2/a, Karlovac PRODAJA: E: prodaja@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 651 112 NARUDŽBE: E: narudzbe@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 651 607 ISTRABENZ PLINI d.o.o. Ulica grada Gospića 3, Zagreb E: dczagreb@istrabenzplini.hr T: +385 (0)1 2409 718 PRODAJNA MJESTA: SIGMAT d.o.o. Gromačnik 35, 35000 Slavonski Brod T: 035 465 459 M: 098 405 821 SALONA VAR d.o.o. Kaštelanska 39a, 21210 Solin T: 021 217 571 M: 099 509 6213 KAMERO d.o.o. Sv. Jakova 49, 47300 Ogulin T: 095 6707 070 GACKA-PLIN Ruđera Boškovića 18, 53220 Otočac T: 095 8207 984

webdesign www.enter.si

ISTRABENZ PLINI d.o.o. Pristanište podbok 3, Bakar E: info@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 609 200 ISTRABENZ PLINI d.o.o. Kalinovac 2/a, Karlovac PRODAJA: E: prodaja@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 651 112 NARUDŽBE: E: narudzbe@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 651 607 ISTRABENZ PLINI d.o.o. Ulica grada Gospića 3, Zagreb E: dczagreb@istrabenzplini.hr T: +385 (0)1 2409 718 PRODAJNA MJESTA: SIGMAT d.o.o. Gromačnik 35, 35000 Slavonski Brod T: 035 465 459 M: 098 405 821 SALONA VAR d.o.o. Kaštelanska 39a, 21210 Solin T: 021 217 571 M: 099 509 6213 KAMERO d.o.o. Sv. Jakova 49, 47300 Ogulin T: 095 6707 070 GACKA-PLIN Ruđera Boškovića 18, 53220 Otočac T: 095 8207 984
ISTRABENZ PLINI d.o.o. Pristanište podbok 3, Bakar E: info@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 609 200 ISTRABENZ PLINI d.o.o. Kalinovac 2/a, Karlovac PRODAJA: E: prodaja@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 651 112 NARUDŽBE: E: narudzbe@istrabenzplini.hr T: +385 (0)47 651 607 ISTRABENZ PLINI d.o.o. Ulica grada Gospića 3, Zagreb E: dczagreb@istrabenzplini.hr T: +385 (0)1 2409 718 PRODAJNA MJESTA: SIGMAT d.o.o. Gromačnik 35, 35000 Slavonski Brod T: 035 465 459 M: 098 405 821 SALONA VAR d.o.o. Kaštelanska 39a, 21210 Solin T: 021 217 571 M: 099 509 6213 KAMERO d.o.o. Sv. Jakova 49, 47300 Ogulin T: 095 6707 070 GACKA-PLIN Ruđera Boškovića 18, 53220 Otočac T: 095 8207 984